NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 6. in 9. RAZREDA

Spoštovane učenke in spoštovani učenci!

Učenci 6. in 9. razreda boste opravljali nacionalno preverjanje znanja po naslednjem razporedu:

- v petek, 4. 5. 2018, ob 8.30, iz slovenščine,

- v ponedeljek, 7. 5. 2018, ob 8.30, iz matematike

- v sredo, 9. 5. 2018, ob 8.30, iz angleščine.

Navodila:

Učenci 6. razreda boste opravljali preverjanje znanja v 5skupinah, učenci 9. razreda pa v 3 skupinah.

Na dan preverjanja znanja bo razpored učencev in nadzornih učiteljev po učilnicah objavljen na oglasni deski šole. Učenci se zberete ob 815 pred učilnico, v kateri boste opravljali preverjanje znanja iz posameznega predmeta. V spremstvu nadzornega učitelja boste vstopili v učilnico in po uvodnih navodilih točno ob 830 začeli z reševanjem preizkusa znanja. Čas reševanja preizkusa znanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora.

Dovoljeni pripomočki pri posameznih predmetih so naslednji:

− pri matematiki: modro ali črno nalivno pero oziroma moder ali črn kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo;

− pri slovenščini: modro ali črno nalivno pero oziroma moder ali črn kemični svinčnik;

− pri angleščini: modro ali črno nalivno pero oziroma moder ali črn kemični svinčnik; uporaba slovarjev ni dovoljena.

Pri pisanju NPZ ni dovoljena uporaba pisala, ki deluje po principu piši-briši in vsebuje gel, občutljiv na toploto, zaradi česar se spreminja vidnost besedila do te mere, da lahko v celoti »izgine« iz preizkusa. Učenci pri pisanju NPZ ne smejo imeti ročnih ur.

Po končanem preverjanju znanja učenci ostanete v učilnicah, kjer boste malicali. Po malici bo sledil pouk po urniku ali dnevi dejavnosti.

Želimo vam uspešno delo.

Ravnatelj: Branko Lah