POTEK POUKA ZA UČENCE 7. IN 8. RAZREDA V DNEH OPRAVLJANJA NACIONALNIH PREIZKUSOV ZNANJA

Učenci 6. in 9. razreda bodo v PETEK 4. 5. 2018, v PONEDELJEK, 7. 5. 2018 in v SREDO, 9. 5. 2018, opravljali nacionalne preizkuse znanja. V šolo pridejo ob 8.15 in počakajo pred učilnico, v katero so razvrščeni po skupinah. Po končanem preverjanju nadaljujejo s poukom po urniku ali po načrtovanih dejavnostih.

Pouk za 7. in 8. razrede, ki ne opravljajo NPZ, bo potekal po pripravljenem urniku. Prva učna ura se prične kot običajno ob 8.20, druga po 5 minutnem vmesnem odmoru (torej ob 9.10) - urnik za te dni je na oglasni deski, prav tako so določene učilnice, kjer bo potekal pouk ali druge načrtovane dejavnosti.

Malica bo za vse učence od 6. do 9. razreda med 2. in 3. šolsko uro. Učenci 6. in 9. razredov malicajo v eni od učilnic, kjer so imeli preverjanje znanja. Tretja učna ura se prične kot običajno ob 10.15.

Ravnatelj: Branko Lah