Obdaritev prvošolcev in četrtošolcev

Mestna občina Ljubljana, ki od decembra 2015 nosi Unescov naslov mesto literature, bo ob začetku šolskega leta 2017/18 v okviru projekta Ljubljana bere s knjigo obdarila prvošolce in četrtošolce. Prvošolci bodo prejeli knjigo Pesmi iz rimogojnice avtorja Andreja Rozmana Roze in ilustratorja Zvonka Čoha, četrtošolci pa knjigo Kje pa ti živiš? avtoric Bare Kolenc in Žive Deu in ilustratorja Damijana Stepančiča. 

Maja Nagode Miklič

Noč v knjižnici

V petek, 26. februarja 2016 se bo na naši šoli odvijal dogodek Noč v knjižnici. Več informacij najdete na http://nocvknjiznici.blogspot.si/.

Knjižni sejem 2015

V letošnjem šolskem letu se Knjižni sejem v Cankarjevem domu odvija med 25. in 29. 11. 2015 (več informacij na http://www.knjiznisejem.si/.

Z učenci 2. in 3. ter 6. razredov bomo skupinsko obiskali Knjižni sejem v dopoldanskem času, in sicer: - sreda, 25. novembra: 2.a in 2.a - četrtek, 26. novembra: 3.b - petek, 27. novembra: 2.b, 3.a, 6.a ter 6.b Poleg tega bomo sejem v četrtek obiskali tudi s prijavljenimi učenci 4. in 5. razredov, ki so prijavljeni k interesni dejavnosti Čarovničkin bralni kotiček.

Knjižni sejem si bomo predvsem ogledali in ne bo poudarek na nakupovanju, zato bo zanimiv tudi za otroke, ki s seboj ne bodo imeli denarja.

Pripravila: Maja Nagode Miklič, šolska knjižničarka