Izbirni predmeti

Izbirni predmeti 2022/2023

Neobvezni izbirni predmeti (NIP) so namenjeni učencem od 4. do 9. razreda ter učencem 1. razreda (Angleščina). Prijava na neobvezni izbirni predmeti NI obvezna. V kolikor pa se učenec na NIP prijavi, pa ta postane učenčeva obveza (NIP so del razširjenega programa), prisotnost pri urah je obvezna, predmet se ocenjuje, ocene pa so vpisane v spričevalo in vso uradno dokumentacijo.

Učenci lahko izberejo največ 2 uri neobveznega izbirnega predmeta. Predmeta Umetnosti in Šport se izvajata 1 uro tedensko, tuj jezik (nemščina in francoščina) pa 2 uri tedensko.

V primeru premajhnega števila prijavljenih na določen neobvezen izbirni predmet se ta ne bo izvajal.

Jutranje varstvo oz. varstvo pred poukom je namenjeno učencem od 1. do 3. razreda, ki prihajajo v šolo pred 7.45 ure. Prijave so možne na točno določene ure, in sicer 6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30 in 7.45. Za ostale učence se bo šola odprla ob 8.10 uri.

Oddelki podaljšanega bivanja (OPB) se izvajajo za učence od 1. do vključno 5. razreda. OPB se prične takoj po pouku in traja do 16. 10 ure. Za učence, ki jih starši ne morejo prevzeti do 16.10 ure, pa je zagotovljeno varstvo do 16.45 ure (oddelki so v tem času združeni). Zaradi lažje organizacije ter zagotavljanja varnosti za vse učence lahko starši otroke prevzemate le ob naslednjih urah: 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10 ali v času od 16.10 do 16.45. Vsi učenci razen učencev 1. razreda lahko odhajajo domov sami.

Neobvezni izbirni predmeti (NIP).pdf

Postopek izbire.pdf

 

Obvezni izbirni predmeti (IP), ki so namenjeni učencem od 7. do 9. razreda in so v obsegu 2 ur tedensko za učence obvezni (so del obveznega programa). Učenci so pri izbranih predmetih ocenjeni, ocene pa vpisane v spričevalo in vso uradno dokumentacijo. Učenec mora obvezno izbrati dve uri obveznih izbirnih predmetov, lahko pa v soglasju staršev tudi 3 ure. Vsi izbirni predmeti (razen drugega tujega jezika) se izvajajo 1 uro, tuj jezik (nemščina, francoščina, španščina) pa 2 uri tedensko.

Predmet se bo izvajal v primeru zadostnega števila prijav. V primeru premalo prijavljenih na določen obvezen izbirni predmet se ta ne bo izvajal. Učencu bo dodeljen nadomestni izbirni predmet, ki ga je izbral v izboru.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

IP – 7. razred.pdf

IP – 8. razred.pdf

IP – 9. razred.pdf

Postopek izbire.pdf

 

Prosimo vas, da se o izboru s svojim otrokom temeljito pogovorite. Opisi vseh dejavnosti po razredih bodo objavljeni na spletni strani šole od 21. 04. 2022 dalje. Izbor vpliva na organizacijo dela, na kvaliteto urnikov in razporeditev del med učitelje. Spremembe po zaključenem izboru bodo možne le z utemeljenim razlogom.

 

Spletne prijave na vse zgoraj naštete dejavnosti obveznega in razširjenega programa bodo odprte od 03. 05. 2021 do 09. 05. 2022.

Dostopnost