Pismo staršem

Nov 20, 2020 | Dogodki, prispevki

Zaključuje se drugi teden ponovnega popolnega zaprtja šol. Premostili smo ga in zahvaljujemo se vam, spoštovani starši, za vaše pozitivne odzive, resno delo in sodelovanje z učitelji. Ves ta življenjski ritem, ki ga sedaj živimo, je povsem nekaj drugega od običajnega. Ponovno smo pahnjeni v neobičajen dnevni ritem, marsikatera družine se sooča z eksistencialnimi problemi, okrnjeni so socialni stiki, … in vse to lahko doživljamo kot nelagodne občutke, stres, strah, zaskrbljenost in negotovost.

Po podatkih OZN in WHO, več kot poldrugo milijardo otrok v tem trenutku ne obiskuje šol zaradi globalne pandemije. Vsi se trudimo, da bi se čim bolje prilagodili tem novim razmeram, ki so marsikatero gospodinjstvo – družino pripeljale v nesluteno krizo. V nenehni skrbi za ustrezno medosebno distanco, obvarovanju pred okužbo vseh, ki jih imamo radi se je pridružila še skrb oziroma strah pred izgubo službe, splošnim pomanjkanjem in nujnostjo izolacije.

Bodite prepričani, da se vsi strokovni delavci šole še kako dobro zavedamo teže nastalih razmer. Velika večina učiteljic, učiteljev na šoli je prav tako staršev in so, enako kot vi, prisiljeni iskati optimalno ravnovesja v izpolnjevanju službenih in družinskih obveznosti. Pri tem pa morajo temeljito spremeniti oziroma prilagoditi svoje priprave na delo na daljavo.

Vem, da imate starši sedaj poleg rednega dela naprteno še dodatno delo, odgovornost in ta je, da svojim otrokom omogočite, olajšate in/ali pomagate pri učenju na daljavo ter pri uporabi digitalne tehnologije. K temu se razume:

  • branje in razlaganje nalog,
  • nudenje tehnične pomoči pri videokonferencah in uporabi številnih aplikacij,
  • pomoč pri prenašanju opravljenih nalog v digitalno obliko,
  • opravljanje nalog psevdo (navideznega) učitelja za šport, glasbo, umetnost, tehniko in tehnologijo itd.

Vsak učitelj je v teh časih poskrbel, da učenci nadaljujejo z učenjem in delom. Veliko učencev ima tudi izven šolske dejavnosti kot so: glasbena šola, šport, tečaji tujih jezikov, ki se sedaj odvijajo v obliki video srečanj. (Menil sem, da se to v teh časih ne bo dogajalo, pa se in, da je sedaj življenje še pred večjimi izzivi. – tega stavka ne razumem)

Starši, če ste v ta čas izolacije šli s popolnoma strukturiranim dnevnim redom opravil od jutranjega bujenja, do odhoda na spanje, vam izrekam vso spoštovanje. A veliko nas je takih, ki enostavno ne zmoremo dosledno izvajati takšnega »trdega« razporeda. Tukaj je potrebno malo »zaustaviti konje«, paziti tudi nase in se ne izčrpavati na vsaki malenkosti. To je nepotrebno. Iščite nove rešitve. Če te ne delujejo, se prepustite kreativnosti in poskusite na nov način. Če ob koncu dneva ugotovite, da ste bili neuspešni v izpolnjevanju dnevnega urnika je morda problem v urniku in ne v vas. Od vaših otrok zahtevajte, da kljub temu, da so doma, imajo odgovornosti tako v družini kot tudi za šolo. Za vsak dan jim določite obveznosti o izpolnjevanju katerih se z njimi ne pregovarjate.

Ta pandemija predstavlja velik izziv vsem nam.

Otrokom vsakodnevno omogočite raziskovanje nečesa, kar jih  zares navdušuje in naj aktivnost ne vključuje le brezciljnega brskanje po medmrežju in družbenih omrežjih.
Če opazite, da so otroci od dela na daljavo utrujeni, poskrbite, da bodo imeli dovolj aktivnega počitka. Vzpodbudite pa jih le, da naloge, predvidene pri predmetu šport, opravijo. Ozavestimo, da kadar posameznik ustvarja, se uči, posega po nečem novem, takrat izgrajuje občutek osebnega zadovoljstva in uspešnosti. Tako izgrajena samopodoba in pridobljeno samozaupanje mu bo pomagalo pri soočenju s temi težkimi in nepredvidljivimi časi.

Sodelovanje z učitelji in šolo zagotovo predstavlja mrežo, ki vam je in bo v podporo. Z učitelji razpravljajte o vseh skrbeh in težavah, ki se nanašajo na poučevanje na daljavo. Zavedamo se, da so te situacije v vsaki družini edinstvene. Izgrajena mreža podpore vam lahko ponudi rešitve in izniči dvom o sposobnosti reševanja težav, s katerimi se srečujete.

Spoštovani starši, vedite, da medtem, ko vi poskušate reševati težave v novonastali situaciji, se učitelji in šola trudimo preoblikovati svoj načrt »igre« in to v trenutku, ko je »igra« že v teku in se spreminja na nepredvidljive načine. Vse to lahko premagamo samo skupaj z veliko mero potrpežljivosti, medsebojnega razumevanja in spoštovanja. Vse, karkoli počnete skupaj s svojimi otroki za šolo, je bolje kot početi nič. Vse se bo uredilo in skupaj bomo izšli iz tega. Znašli smo se v istem »čolnu, ki pluje po morju v nevihti«. Če veslamo skupaj, usklajeno in nudimo podporo drug drugemu, bomo skozi nevihto prišli varno in brez večjih pretresov.

Prepričani smo, da imamo tako mi učitelji kot vi starši isti skupni cilj. To je dobrobit in kakovostna rast naših učencev in vaših otrok. Zelo cenimo vaš vložen trud.

Nerealno je pričakovanje, da imajo vsi učitelji vsa potrebna znanja za pouk na daljavo. Vedite, da se zelo trudimo in usvajamo najrazličnejše kompetence z velikimi koraki. Zavedamo se, da so te razlike tudi med vami, dragi starši. Vsa ta različnost pripelje do izhodiščnih razlik med učenci in smo zaradi upoštevanja teh razlik  štartali iz različnih pozicij. Popolnoma jasno je, da so izhodišča med družinami zelo različna, da je pet-članska družina s tremi šoloobveznimi otroki v popolnoma drugačnem položaju kot mati samohranilka z dvema šoloobveznima otrokoma ali popolna tričlanska družina. Mišljenje, da se zaradi teh okoliščin ne bodo dobro usvojila nekatera temeljna in nujna znanja, je brezpredmetno. Skozi izobraževalni proces v šoli bomo vse to nadoknadili in v zadovoljstvo vseh nas uresničili. Bodite prepričani, da so učitelji sprotno opozorjeni na:

– preobsežne materiale, ki mašijo komunikacijske kanale,

– na nekatere naloge, ki jih tudi nadarjeni učenci samostojno ne zmorejo rešiti ali opraviti,

– na zahteve po izpisih nalog (kdo vse ima tiskalnik?) in

– na prekratke roke za oddajo opravljanih nalog in preverjanj.

Tudi vi sprejmite in vedite, da so tudi učitelji izčrpani. Veliko učiteljev presedi pred ekrani ogromno število ur s ciljem, da bi učenci dobili vse, kar potrebujejo, da bi tudi vi, dragi starši, dobili odgovore, ki jih potrebujete. Iz dneva v dan iščejo rešitve za novonastale težave,  … Žalostno, zelo žalostno je, da se vse pogosteje sliši vprašanje: »Kaj sploh učitelji delajo?« In trditev, da sedijo doma in zato dobijo še plačo, in da starši ob svojem delu opravljajo še naloge učitelja. Resnica je povsem drugačna. Učitelji zares trdo, trdo delajo. Na kar bi nekateri radi kar pozabili. Ti »navadni učitelji, ki trenutno sedijo doma, dobivajo plačo« razmišljajo kako na najbolj učinkovit način prenesti temeljna znanja, kako si za poučevanje na daljavo izmisliti naloge, ki ne bodo dolgočasne in kako z učenci zadržati »privid normalnosti«. Ukvarjajo se s tem, kako starše, prestrašene od skrbi za družinsko eksistenco, vsaj malo obvarovati pred delom za šolo na daljavo. Tudi učitelji so izčrpani in si neizmerno želijo povratka nazaj v šolo polno učencev.

Za vse nas je nujno zavedanje, da bo ta in prejšnja izolacija pustila določeno psihološko brazgotino in da bo celjenje le-te trajalo. Vsi delavci šole se trudimo ostati v učenčevih lepih spominih čim dlje.

Kljub vsemu lahko ugotovimo, da  šola funkcionira, pa čeprav virtualno.

 

Kaj_delajo_učitelji.ppsx

Dostopnost