Obvestilo o prevzemu spričeval po koncu pouka

Jun 23, 2021 | Obvestila

Učenci bodo spričevala prejeli 24. 6. 2021. Vsi tisti, ki jim spričeval zaradi odsotnosti ne bo mogoče prevzeti, lahko skladno s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole spričevala prevzamejo od zaključka pouka do 2. 7. 2021 in od 2. 8. do 13. 8. 2021 med 8. in 10. uro.

Spričevalo lahko prevzame samo učenec ali njegovi starši oziroma skrbniki.

 

Dostopnost