RAZREDNA STOPNJA

Učitelji  Razred Elektronski naslov
Balažič Jasmina 2. A jasmina.balazic[afna]vitakraigherja.si
Cimperman Nataša 3. B natasa.cimperman[afna]vitakraigherja.si
Čemažar Anja 2. B anja.cemazar[afna]vitakraigherja.si
Kimovec Ana 5. C ana.kimovec[afna]vitakraigherja.si
Maja Klenovšek 4.B maja.klenovsek[afna]vitakraigherja.si
Kokalj Tjaša 1. B tjasa.kokalj[afna]vitakraigherja.si
Koritnik Maja 5. A maja.koritnik[afna]vitakraigherja.si
Kranjec Urška urska.kranjec[afna]vitakraigherja.si
Lastrič Tomo tomo.lastric[afna]vitakraigherja.si
Mikolič Nina nina.mikolic[afna]vitakraigherja.si
Pintar Nina 1. A nina.pintar[afna]vitakraigherja.si
Planinšič Jerman Alenka TJA alenka.planinsic-jerman[afna]vitakraigherja.si
Rehar Sanja sanja.rehar[afna]vitakraigherja.si
Rozman Klasinc Vesna 4. A vesna.rozman-klasinc[afna]vitakraigherja.si
Svetek Nataša TJA natasa.svetek[afna]vitakraigherja.si
Šešek Barbara 3. A barbara.sesek[afna]vitakraigherja.si
Vester Klara 5. B klara.vester[afna]vitakraigherja.si
Vrhunc Valentina 4. C valentina.vrhunc[afna]vitakraigherja.si
Zaletel Karmen karmen.zaletel[afna]vitakraigherja.si
Žajdela Melita 3.C melita.zajdela[afna]vitakraigherja.si

 

PREDMETNA STOPNJA

Učitelj Predmet – razrednik Elektronski naslov
Begić Emina DSP  emina.begic[afna]vitakraigherja.si
Dolenc Andreja ŠPO – 9.a andreja.dolenc[afna]vitakraigherja.si
Đurović Ivana TJA – 7.a ivana.djurovic[afna]vitakraigherja.si
Gobec Luka ŠPO, NIP, IP luka.gobec[afna]vitakraigherja.si
Grm Darja GUM, IP – 8.a darja.grm[afna]vitakraigherja.si
Grošičar Maja ZGO, DKE – 8.c maja.grosicar[afna]vitakraigherja.si
Habjanič Lazarevič Zdenka NIP, IP zdenka.habjanic-lazarevic[afna]vitakraigherja.si
Jeran Urša GEO, IP – 8.b ursa.jeran[afna]vitakraigherja.si
Keber Ingrid KEM, IP ingrid.keber[afna]vitakraigherja.si
Koprivnikar Grošelj Katarina DSP katarina.koprivnikar-groselj[afna]vitakraigherja.si
Koruza Jana DKE jana.koruza[afna]vitakraigherja.si
Kuduzović Denisa MAT, TIT denisa.kuduzovic[afna]vitakraigherja.si
Kuzmič Igor NAR, BIO – 7.b igor.kuzmic[afna]vitakraigherja.si
Lebinger Rebeka SLO rebeka.lebinger[afna]vitakraigherja.si
Petrović Jus Tanja ŠPO – 6.b tanja.petrovicjus[afna]vitakraigherja.si
Poženel Suzana TJA suzana.pozenel[afna]vitakraigherja.si
Premrn Lara SLJ lara.premrn[afna]vitakraigherja.si
Rebec Ana MAT, RAČ ana.rebec[afna]vitakraigherja.si
Sattler Lana SLJ – 6.c  lana.sattler[afna]vitakraigherja.si
Strnad Dušanka DSP dusa.strnad[afna]vitakraigherja.si
Štor Andreja MAT – 9.b andreja.stor[afna]vitakraigherja.si
Trček Primož MAT, FI – 6.a primoz.trcek[afna]vitakraigherja.si
Trstenjak Kuklec Marjana LUM, IP marjana.trstenjak[afna]vitakraigherja.si

 

ODDELKI PODAALJŠANEGA BIVANJA

Učitelj Elektronski naslov
Gobec Luka luka.gobec[afna]vitakraigherja.si
Koruza Jana jana.koruza[afna]vitakraigherja.si
Lango Marisol marisol.lango[afna]vitakraigherja.si
Lastrič Tomo tomo.lastric[afna]vitakraigherja.si
Rehar Sanja sanja.rehar[afna]vitakraigherja.si
Svetek Nataša natasa.svetek[afna]vitakraigherja.si
Zaletel Karmen karmen.zaletel[afna]vitakraigherja.si
Zver Avanzo Patricia patricia.zver-avanzo[afna]vitakraigherja.si
Župec Špela spela.zupec[afna]vitakraigherja.si
Dostopnost