Šolski okoliš

Šola leži med Staničevo ulico in Vodovodno cesto ob Centralnem stadionu. Last šole je zemljišče, na katerem stoji zgradba, del ploščadi pred zgradbo in zelenica na južni strani. V dogovoru z upravo Športnega centra Triglav in Zavoda Tivoli šola uporablja tudi pomožna igrišča za šolsko zgradbo in telovadnice na Staničevi ulici.

Šolski okoliš Osnovne šole dr. Vita Kraigherja obsega območje Mestne občine Ljubljana v naselju Bežigrad:

Apihova ulica, Bežigrad, Borutova ulica, Bratinova ulica, Dermotova ulica, Dravska ulica, Dunajska cesta, Einspielerjeva ulica, Franketova ulica, Glavarjeva ulica, Herbersteinova ulica, Hranilniška ulica, Jakšičeva ulica, Janševa ulica, Jarnikova ulica, Kamniška ulica, Kolarjeva ulica, Koroška ulica, Kurilniška ulica, Kuzmičeva ulica, Lambergarjeva ulica, Lavričeva ulica, Likozarjeva ulica, Livarska ulica, Meškova ulica, Novinarska ulica, Parmova ulica, Pegamova ulica, Pleteršnikova ulica, Podmilščakova ulica, Posavskega ulica, Pribinova ulica, Ravbarjeva ulica, Rožanska ulica, Samova ulica, Smoletova ulica, Stadionska ulica, Staničeva ulica, Trg 9. maja 1, Triglavska ulica, Trstenjakova ulica, Ulica bratov Židan, Velikovška ulica, Vodovodna cesta, Žolgerjeva ulica.

 

Varna pot (klik za ogled dokumenta)
                                                   
Dostopnost