Naravoslovni dan za osmošolce

Apr 24, 2024 | Dogodki

V petek, 19. aprila, so imeli osmošolci naravoslovni dan, povezan s Svetovnim dnevom Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila. Opravili so terenske vaje, pri katerih so raziskovali prometno obremenjenost cest in invazivne rastline v bližini šole.

Delo je potekalo v šestih skupinah. Na poti na izbrano križišče in nazaj so s pomočjo aplikacije PlantNet in aplikacije Invazivke na portalu Uporabna geografija prepoznavali invazivne rastline ter jih vnašali v interaktivni zemljevid. V dodeljenem križišču so opravili vajo štetja prometa. Po malici so se razdelili v dve skupini. Vsaka skupina je
pripravila poročilo o prometni obremenjenosti cest ter plakat o izbrani invazivni vrsti v Sloveniji.

Poročilo s terenskih vaj si lahko preberete tukaj.

Dostopnost