Izbirni predmeti 2024/25

 

PRIJAVE NA IZBIRNE PREDMETE, V JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

Izbirni predmeti 2024/2025

Neobvezni izbirni predmeti (NIP) so namenjeni učencem od 4. do 9. razreda ter učencem 1. razreda (Angleščina). Prijava na neobvezni izbirni predmeti NI obvezna. V kolikor pa se učenec na NIP prijavi, pa ta postane učenčeva obveza (NIP so del razširjenega programa), prisotnost pri urah je obvezna, predmet se ocenjuje, ocene pa so vpisane v spričevalo in vso uradno dokumentacijo.

Učenci lahko izberejo največ 2 uri neobveznega izbirnega predmeta. Predmeti računalništvo, umetnost in šport se izvajajo 1 uro tedensko, tuj jezik (nemščina in francoščina) pa 2 uri tedensko.

V primeru premajhnega števila prijavljenih na določen neobvezen izbirni predmet se ta ne bo izvajal.

Neobvezni izbirni predmeti (NIP).pdf

Postopek izbire.pdf

 

Obvezni izbirni predmeti (IP), ki so namenjeni učencem od 7. do 9. razreda in so v obsegu 2 ur tedensko za učence obvezni (so del obveznega programa). Učenci so pri izbranih predmetih ocenjeni, ocene pa vpisane v spričevalo in vso uradno dokumentacijo. Učenec mora obvezno izbrati 2 uri obveznih izbirnih predmetov, lahko pa v soglasju staršev tudi 3 ure. Vsi izbirni predmeti (razen drugega tujega jezika) se izvajajo 1 uro, tuj jezik (nemščina, francoščina, ruščina, španščina) pa 2 uri tedensko.

Predmet se bo izvajal v primeru zadostnega števila prijav. V primeru premalo prijavljenih na določen obvezni izbirni predmet se ta ne bo izvajal. Učencu bo dodeljen nadomestni izbirni predmet, ki ga je izbral v izboru.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Kot dokazilo mora učenec septembra prinesti potrdilo o vpisu.

Obvezni izbirni predmeti (IP).pdf

Postopek izbire.pdf

 

Prosimo vas, da se o izboru s svojim otrokom temeljito pogovorite. Opisi vseh dejavnosti po razredih bodo objavljeni na spletni strani šole od 12. 04. 2024 dalje. Izbor vpliva na organizacijo dela, na kvaliteto urnikov in razporeditev del med učitelje. Spremembe po zaključenem izboru bodo možne le z utemeljenim razlogom.

 

Razširjen program

Jutranje varstvo (JV)

Šola organizira jutranje varstvo za učence 1., 2. in 3. razreda. Učenci, prijavljeni v jutranje varstvo, lahko v šolo prihajajo od 6.20 do 7.50 ure in v jutranjem varstvu ostanejo do pričetka pouka. Za ostale učence se šola odpre ob 8.10 uri.

V izogib organizacijskim težavam je prijava otrok v jutranje varstvo NUJNA, saj šola glede na število prijav zagotovi zadostno število učiteljev.

Oddelki podaljšanega bivanja (OPB)

Podaljšano bivanje bo organizirano za učence, ki bodo v šolskem letu 2024/2025 vključeni v oddelke od 1. do 5. razreda. Prične se takoj po koncu pouka. Za učence:

  • od 1. do 4. razreda bo podaljšano bivanje organizirano do 16.10 ure; od 16.10 do 16.45 ure pa šola zagotavlja varstvo učencem, ki še ostajajo v šoli;
  • razreda bo podaljšano bivanje organizirano do 15.00 ure.

Učenci lahko odhajajo domov oz. jih starši lahko prevzemate ob naslednjih urah: 12.50, 13.40, 14.30, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45, 16.00, 16.10, med 16.10 in 16.45 kadarkoli.

 

Spletne prijave na vse zgoraj naštete dejavnosti obveznega in razširjenega programa bodo odprte od 12. 04. 2024 do 22. 4. 2024. Prosim, da se držite rokov.

                                                           

 

 

Dostopnost