Šolski sklad

 

Šolski sklad deluje z namenom boljšega vključevanja otrok iz socialno manj spodbudnih okolij, nadgradnje kakovosti dela na šoli za vse učence ter zagotavljanja spodbudnega okolja nadarjenim učencem.

Sredstva sklada pridobiva šola na organiziran in pregleden način, v sodelovanju z računovodstvom, in sicer:

  • s prostovoljnimi prispevki (staršev, podjetij, posameznikov). Ta priložnost je odprta preko celega leta; poteka preko mesečnega prispevka ali enkratnega vplačila.
  • s 0,3% donacijo posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine.
  • iz drugih virov (bazar, akcije zbiranja papirja, srčkov teden ipd.).

V preteklih letih je Šolski sklad zagotovil pomoč socialno šibkim učencem pri plačevanju šolskih dejavnosti, ki se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev (šola v naravi, kulturni, naravoslovni in športni dnevi, ekskurzije…), da imajo lahko otroci enake možnosti njihovega obiskovanja. Poleg tega je Šolski sklad v zadnjih dveh letih omogočil nakup koles za opravljanje izpita za kolesarjenje, nakup dveh kamer za namene boljšega pouka na daljavo ter priskrbel stopniščne nalepke, ki vse učence naše šole spodbujajo k prijaznim in spoštljivim odnosom.

 

Za prosilce

Šolski sklad pomaga pri plačilu šole v naravi in dni dejavnosti (naravoslovni dnevi, športni dnevi, kulturni dnevi, ekskurzije…) otrokom iz socialno ogroženih okolij. Za sredstva lahko zaprosijo starši otrok, ki so se znašli v težki socialni situaciji. Vse vloge obravnava Svetovalna služba (ga. Darja Progar) zaupno in v skladu s Pravili o delovanju šolskega sklada ter Podrobnejšimi kriteriji za dodelitev  individualne pomoči socialno ogroženim učencem.

Za zaprosilo je potrebno izpolniti obrazec Vloga za dodelitev pomoči iz sredstev Šolskega sklada ter priložiti morebitne priloge (kopija odločbe o otroškem dodatku ali  socialni pomoči). Za sredstva prav tako lahko zaprosite, v kolikor na vašo situacijo vpliva izredna situacija (naravna nesreča, begunstvo, vojne, drugo), pa dokazil iz področja socialnega varstva nimate. Obrazec oddate šolski svetovalni delavki.

Več informacij o dodelitvi sredstev iz šolskega sklada za socialno ogrožene lahko dobite pri šolski svetovalni delavki Darji Progar (telefonska številka 059/338 148).

 

Za donacije

V šolski sklad lahko prispevate prostovoljne prispevke z nakazilom preko položnice na račun šolskega sklada. Sredstva za šolski sklad lahko nakažete na račun:

Osnovna šola dr. Vita Kraigherja
Trg 9. maja 1
1000 Ljubljana

Številka transakcijskega računa (IBAN): SI56 01261-6030662564
Namen: Šolski sklad
Sklic: SI 00 11111

 

Sestava upravnega odbora

Za obdobje šolskega leta 2022/23 ter 2023/24 upravni odbor šolskega sklada OŠ dr. Vita Kraigherja sestavljajo: Jerneja Penca (predsednica UO), Sanela Mikloš Hajdić, Mojca Djalić, Darja Progar, Barbara Šešek, Nataša Cimperman, Zdenka Stupar Vukičević.

Kontakt šolskega sklada: solski.sklad@vitakraigherja.si

 

 

 

Dostopnost