Prvošolci na Klobuku

Apr 9, 2024 | Dogodki

Prvošolci smo odšli na Klobuk. Med hojo smo se veliko pogovarjali, na vrhu malicali in se prosto igrali z naravnim materialom, zaključili pa z igro Lavrencija ter opazovanjem in poslušanjem narave, v kateri smo se nahajali. Ko bi le lahko bilo takšnih poučnih izletov več. 

Dostopnost