Zdrava šola

 

Osnovna šola dr. Vita Kraigherja je z letošnjim letom postala članica Slovenske mreže zdravih šol.

Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo zdravja, predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja, dejavnega vključevanja učencev v življenje šole, na izobraževanja učiteljev in aktivno vključevanje v četrtno skupnost.

Kot zdrava šola skušamo vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo.  

 

Dejavnosti, ki bodo potekale za dosego ciljev:

 • z vključevanjem v projekt Ekošola ozaveščanje otrok o pomenu in skrbi za čisto okolje ter sodelovanje v ekoloških akcijah (zbiranje starega papirja, zamaškov, tonerjev …);
 • vključenost v vseslovensko akcijo Tradicionalni slovenski zajtrk;
 • razvijanje kritičnega mišljenja učencev in kulturnega dialoga s sodelovanjem na otroškem parlamentu;
 • sodelovanje s starši – skupne aktivnosti in vključevanje v dejavnosti;
 • sodelovanje s policijo – učenje varnega ravnanja v prometu (izpit za pešca, kolesarski izpit, varna pot v šolo);
 • spodbujanje prostovoljstva med učenci, sodelovanje učencev in njihovih družin v dobrodelnih akcijah
 • izvajanje projekta Šolska shema preko celega šolskega leta;
 • obravnavanje tem zdrave prehrane in higiene pri izbirnih predmetih Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane ter pri pouku gospodinjstva;
 • v okviru sistematskih zdravstvenih pregledov izvajanje delavnic zdravstvene vzgoje ter kontinuirano izvajanje zobozdravstvene preventive;
 • predavanje zdravstvenega tehnika in praktično izvajanje za učence o prvi pomoči in temeljnih postopkih oživljanja;
 • informiranje o krvodajalstvu in prvi pomoči s strani predstavnikov Rdečega križa;
 • spodbujanje učencev k udejstvovanju pri športnih aktivnostih v okolju (izbirna predmeta Šport za sprostitev in Šport za zdravje,;
 • izvajanje rekreativnega odmora med katerim se lahko učenci duševno sprostijo;
 • v okviru šolske skupnosti učencev osveščanje učencev o zdravem načinu življenja
 • podajanje koristnih informacij o psihičnem in fizičnem zdravju na oglasnih deskah šole;
 • pridobivanje praktičnih znanj o prvi pomoči v okviru šolske ekipe prve pomoči
 • praktično spoznavanje zelenjave in začimb ter osnov vrtnarjenja na šolskem vrtu (interesna dejavnost)

 

Vodje projekta Igor Kuzmič in Alenka Planinšič Jerman

                                                           

 

 

Dostopnost